Lid worden - lidmaatschap vernieuwen:

De Kasteellopers V.Z.W. is een club voor recreatieve lopers, open voor iedereen die graag op een gezonde en ontspannende manier de loopsport beoefent.


Iedereen kan lid worden in het jaar waarin hij of zij 12 jaar wordt.


Personen onder de 12 jaar kunnen eveneens deelnemen aan de trainingen, indien ze vergezeld zijn door een oudere persoon, die zich voor de jongere verantwoordelijk stelt.


Elk lid is vrij tot uittreding uit de club.


Het lidgeld bedraagt 15 € per aansluitingsjaar. Het aansluitingsjaar begint telkens op 1 maart.

Ter kennismaking kan je enkele trainingen vrijblijvend meedoen.

De wekelijkse trainingen gaan door elke dinsdag en donderdag in het sportcentrum te Vorselaar om 19.00 u.


Kleedkamer voor M + V en douches zijn beschikbaar.

Tegemoetkoming van het ziekenfonds in je lidmaatschapsbijdrage


Ziekenfondsen ondersteunen gezonde beweging en komen daarom tegemoet in het lidmaatschap van een sportclub.
Afhankelijk van jouw ziekenfonds wordt het lidgeld van de Kasteellopers geheel of gedeeltelijk terugbetaald.

Tijdens het invullen van het formulier voor lidmaatschap 2022 kan je aangeven of je een formulier voor terugbetaling lidgeld wenst te ontvangen en van welke mutualiteit.


In maart ontvang je dan het formulier dat je enkel nog dient aan te vullen met je eigen gegevens en vervolgens kan bezorgen aan je mutualiteit.

Privacyverklaring en algemene voorwaarden  lidmaatschap Kasteellopers

Nieuwsbrieven en ledenbladen:

(!)  vanaf 2018 werden de gedrukte ledenbladen vervangen door een digitale nieuwsbrief

(!)  vóór 2018 werden de ledenbladen in gedrukte vorm aan de leden bezorgd

20172016

2015201420132012Over ons:

Joggingclub "Kasteellopers" werd opgericht in 1995. Huidig bestuur:


voorzitter:               Nele Jacobs

ondervoorzitter:     René Jacobs

secretaris:              Robin Leysen

penningmeester:   Urbain Lenaerts

bestuurslid:            Jeff Laenen

bestuurslid:            Linda Van Oeckel

bestuurslid:            Louis Hufkens


voorzitter: Nele Jacobs
voorzitter: Nele Jacobs
ondervoorzitter: René Jacobs
ondervoorzitter: René Jacobs
secretaris: Robin Leysen
secretaris: Robin Leysen
penningmeester: Urbain Lenaerts
penningmeester: Urbain Lenaerts
bestuurslid: Jeff Laenen (in het midden)
bestuurslid: Jeff Laenen (in het midden)
bestuurslid: Linda Van Oeckel (rechts)
bestuurslid: Linda Van Oeckel (rechts)
bestuurslid: Louis Hufkens
bestuurslid: Louis Hufkens